Lärarfortbildning

Akademi CoachstjärnanAkademi Coachstjärnan
Akademi Coachstjärnan AB - ett Utbildningscenter för framtidens Coacher, Ledare och Entreprenörer. Vårt mål är alltid att utbilda Sveriges bästa coacher. Vi har ofta uppdrag i skolans värld och utbildar lärare och rektorer. Läs mer på hemsidan »

Gothia FortbildningGothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling inom förskola, familjedaghem, grundskola, gymnasieskola, sfi och elevhälsa. Genom vetenskap och beprövad erfarenhet sprider vi kunskap som inspirerar och gör nytta.
Läs mer på hemsidan »

InfomentorInfomentor
Vi är idag en oberoende leverantör av konkreta utbildningar som ger effekt i er verksamhet och organisation. De utbildningar som vi erbjuder är sådana som generellt inte ges som en del av landets lärar- och rektorsutbildningar. Läs mer på hemsidan »

MedalgonMedalgon
Medalgon startades 1995 och arbetar med vidareutbildning för olika personalkategorier. Vi har specialiserat oss på föreläsningsserier / kurser för personal som arbetar med Barn - och Ungdom.
Läs mer på hemsidan »

MedlingsCentrumMedlingsCentrum
Medlingscentrum erbjuder utbildning i skolmedling. Skolmedling är ett strukturerat verktyg för konflikt-hantering som ger skolan ett gemensamt förhållningssätt. Detta innebär att alla elever behandlas lika när de hamnar i konflikt. Läs mer på hemsidan »