Läxhjälp

AllakandoAllakando
Vårt mål är att hjälpa unga människor till nya framtidsmöjligheter och samtidigt sprida kunskapen om att vi alla kan mer än vi tror. Lärarna är unga förebilder som når fram med värdefulla livsinsikter och stärker studietekniken. Läs mer på hemsidan »

GradeUpGradeUp
GradeUp erbjuder professionell studie- och läxhjälp i hemmet eller i våra lokaler. Tillsammans med eleverna lägger våra studiecoacher upp en plan som gör läxläsningen lustfylld med goda resultat som följd.
Läs mer på hemsidan »

KunskapsugglanKunskapsugglan
Kunskapsugglan AB förser barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan med erfarna, i nästan samtliga fall pensionerade, lärare för läxhjälp och annan studiehjälp runt om i hela landet.
Läs mer på hemsidan »

Min Läxhjälp Sverige ABMin Läxhjälp
Med elevernas behov i centrum ger vi läxhjälp till elever i grundskolan och gymnasiet. Engagerade läxhjälpare erbjuder bland annat pedagogiska förklaringar, struktur över skolarbetet och studieteknik till våra elever i hela Sverige. Läs mer på hemsidan »

my Academymy Academy
My Academy är störst i Norden på läxhjälp. Med en hemmatjänst handplockas en studiecoach som kommer hem till dig. Märk sedan skillnaden på resultaten! My Academy erbjuder även intensivkurser i studieteknik och matematik. Läs mer på hemsidan »

SmartstudiesSmartstudies
Läxhjälp i alla ämnen för gymnasie- och grundskoleelever. Vanliga ämnen är matematik, fysik, kemi, språk och studieteknik. SmartStudies är specialister på att öka motivationen, stärka studietekniken och att höja betygen. Läs mer på hemsidan »

YouSchoolYouSchool
YouSchool är en onlineskola som utgår från individen. Lärare och elever matchas efter personlighetstest och via ett unikt egenutvecklat gränssnitt tillhandahålls den mest pedagogiska utbildningen på nätet.
Läs mer på hemsidan »