Webbmagistern.se är en webbplats med pedagogiska övningar för elever i första hand i grundskolan. Övningarnas antal byggs successivt ut och målet är att ha övningar som täcker samtliga årskurser och ämnen.

De betyg som f.n. sätts i övningarna följer det gamla betygssystemet. Jag kommer successivt att övergå till det system som riksdagen beslutat skall gälla fr.o.m. 1 juli 2011.

Maila gärna tips och synpunkter till birger@webbmagistern.se


Lycka till!
/Birger :-)


 
 
 
 
 
 
 
Webbmagisterns länkar till leverantörer
 
 
 
Om Webbmagistern | Maila gärna tips/synpunkter | Om cookies