Skolböcker/Kurslitteratur

Alfabeta BokförlagAlfabeta Bokförlag
Alfabeta Bokförlag är ett självständigt kvalitetsförlag som ger ut ca 60-70 nya titlar per år. På sajten finns skön- och facklitteratur för vuxna samt barn- och ungdomsböcker skapade av landets främsta författare och tecknare.
Läs mer på hemsidan »

Alvina Förlag & Produktion ABAlvina Förlag & Produktion AB
Alvina förlag och produktion AB består av förlags-verksamhet med fokus på barn- och ungdomsböcker samt produktion av bl.a. pedagogisk litteratur och läromedel på uppdrag åt andra förlag.
Läs mer på hemsidan »

ArgassoArgasso Bokförlag
Argasso bokförlag ger ut 15-20 titlar per år. Utgivningen består i första hand av lättlästa böcker för barn och ungdomar med lässvårigheter eller svenska som andraspråk. Vi ger även ut kapitelböcker för bokslukaråldern. Läs mer på hemsidan »

Askunge FörlagAskunge Förlag
Askunge förlag erbjuder alternativa läromedel i matematik. Förlaget satsar på matematikläromedel för alla som behöver särskilt stöd eller extra stimulans. Att lära sig matematik ska vara intressant, utmanande och roligt! För alla! Läs mer på hemsidan »

DigilärDigilär
Digilär gör kompletta digitala läromedel för grundskolans senare del och gymnasiet. Innehållet som ersätter tryckta läromedel produceras av ämneslärare, faktagranskare och korrekturläsare och har hög pedagogisk kvalitet.
Läs mer på hemsidan »

DocendoDocendo
Docendo skriver böcker och utvecklar interaktiva läromedel för områden där datorn har en central roll. Ger bl.a. ut titlar inom digital bildbehandling, videoredigering, grafisk produktion, ordbehandling, webbdesign, programmering m.m. Läs mer på hemsidan »

En bok för allaEn bok för alla
En bok för alla ger ut skönlitteratur i läsfrämjande syfte. Böckerna väljs ut i samråd med en referensgrupp bestående av kritiker, författare och bibliotekarier. Vi ger ut cirka 25 böcker om året, större delen för barn och unga.
Läs mer på hemsidan »

Glada BarnGlada Barn
På Gladabarn.nu hittar du inspirerande läromedel för förskola och skola F-6. Gladabarn.nu erbjuder även roliga, svängiga, inspirerande kurser för förskollärare, fritidspedagoger och lärare som arbetar i skolår F-6.
Läs mer på hemsidan »

Läromedia BokhandelLäromedia Bokhandel
LäroMedia är ett modernt läromedelsföretag där enkelhet, kvalitet och miljöfrågor går hand i hand. Det ska vara enkelt för våra kunder att göra sina läromedelsinköp genom att ha en enda totalleverantör av läromedel och böcker. Läs mer på hemsidan »

MajemaMajema
Majemaförlaget erbjuder kvalitativa läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever. Alla våra titlar är framtagna och författade av erfarna lärare med en djup förståelse för yrket.
Läs mer på hemsidan »

Nypon förlagNypon Förlag
Nypon förlag är ett specialförlag för språkutveckling. Vi satsar på material och böcker som lockar barn och ungdomar att träna och utveckla sitt språk. Nypon förlag ger ut lättlästa böcker på svenska och engelska.
Läs mer på hemsidan »

Popcornmannen PoppePopcornmannen Poppe
Poppe är ett omtänksamt och känsligt popcorn som lär barnen värdegrund och lekfull etik. Poppe vill inspirera och uppmuntra till meningsfulla samtal och kreativt skapande, vi erbjuder därför både kvalitativa böcker och pyssel-aktiviteter! Läs mer på hemsidan »

Vilja förlagVilja förlag
Vilja förlag ligger under Nypon förlag och ger ut lättläst för unga vuxna och vuxna. Våra böcker är lätta att läsa men med ett vuxet innehåll. Våra böcker finns indelade i fyra olika lättlästnivåer.
Läs mer på hemsidan »