Specialpedagogiska läro-/hjälpmedel

AbiliaAbilia
Abilia utvecklar, tillverkar och säljer moderna hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena Kommunikation, Kognition och Omgivningskontroll & Larm. Våra produkter är lätta att använda och att anpassa.
Läs mer på hemsidan »

Argasso BokförlagArgasso Bokförlag
Argasso bokförlag ger ut 15-20 titlar per år. Utgivningen består i första hand av lättlästa böcker för barn och ungdomar med lässvårigheter eller svenska som andraspråk. Vi ger även ut kapitelböcker för bokslukaråldern. Läs mer på hemsidan »

Askunge FörlagAskunge Förlag
Askunge förlag erbjuder alternativa läromedel i matematik. Förlaget satsar på matematikläromedel för alla som behöver särskilt stöd eller extra stimulans. Att lära sig matematik ska vara intressant, utmanande och roligt! För alla! Läs mer på hemsidan »

ComaiComai
Comai AB utvecklar och erbjuder kommunikations- och kognitionshjälpmedel i smartphone och surfplatta. Våra hjälpmedel möjliggör självständighet, och frihet i skolan, arbetslivet och vardagen.
Läs mer på hemsidan »

Fallerej FörlagFallerej Förlag
Förlagets tema kretsar kring litteratur, studiematerial, lathundar och icke IT-baserade hjälpmedel för barn och vuxna med särskilda behov såsom till exempel läs- och skrivsvårigheter.
Läs mer på hemsidan »

Frölunda DataFrölunda Data
Frölunda Data arbetar med IT-baserade hjälpmedel som t.ex. talsynteser, kommunikationshjälpmedel, alternativa styrsätt för dator och surfplattor, interaktiva skrivtavlor m.m.
Läs mer på hemsidan »

HogrefeHogrefe
Hogrefes utbud omfattar läs- och skrivdiagnoser, på såväl grupp- som individnivå, för användning av lärare och specialpedagoger inom grundskolan och gymnasieskolan.

Läs mer på hemsidan »

Inläsningstjänst ABInläsningstjänst AB
Inläsningstjänst AB är Sveriges marknadsledande producent av inläst material. Merparten av företagets inläsningar produceras som hjälpmedel för personer med synskada, dyslexi eller andra former av läs- och skrivsvårigheter. Läs mer på hemsidan »

Nypon FörlagNypon Förlag
Nypon förlag är ett specialförlag för språkutveckling. Vi satsar på material och böcker som lockar barn och ungdomar att träna och utveckla sitt språk. Nypon förlag ger ut lättlästa böcker på svenska och engelska.
Läs mer på hemsidan »

OrdriketOrdriket
Ordriket är ett förlag som specialiserar sig på utgivning av läromedel i läsning. Läromedlen vänder sig till elever med svårigheter i sin lässtart. Läseböckerna är unika genom sitt fliksystem och sina ritade teckenstöd.
Läs mer på hemsidan »

OribiOribi
Oribi utvecklar kraftfull rättstavningshjälp och andra typer av språkstöd för PC, Mac, surfplattor och webben. Bl.a. har vi en sökmetod som kan användas på webbsidor för att hjälpa personer som stavar fel att hamna rätt på internet.
Läs mer på hemsidan »

SpråkbussenSpråkbussen
Språkbussen jobbar med att utveckla pedagogiskt material med tecken. Nyheter är appar för att prata om känslor och film om hur man kan jobba med språkutveckling enligt Karlstadmodellen.
Läs mer på hemsidan »

StaplesStaples
Staples erbjuder fina, kvalitativa, laborativa och specialpedagogiska läromedel inom matematik, svenska, musik och natur.

Läs mer på hemsidan »