Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en nätplats innehållande cookies få information om detta samt vad dessa används till. En cookie är en textfil som lagras på besökarens dator när denne besöker en webbplats. Webbmagistern använder cookies för att kunna föra statistik över de besök som görs på hemsidan. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller sprida virus.

Detaljerad information om cookies finns på www.pts.se.

/Birger :-) 
 
 
 
 
 
 
Webbmagisterns länkar till leverantörer
 
 
 
Om Webbmagistern | Maila gärna tips/synpunkter | Om cookies